Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

I rocznica ZAZ-u

Dnia 23 października Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie świętował pierwszą rocznicę funkcjonowania. Wśród zaproszonych gości byli: grantodawcy, zleceniodawcy, sponsorzy, reprezentanci instytucji współpracujący z ZAZ, Burmistrz Gminy Wieruszów, Starosta Powiatu Wieruszowskiego, partnerzy niemieccy z Martinshof Rothenburg Diakoniewerk oraz delegacja uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wierszowa. Zaproszeni goście zwiedzając ZAZ mogli się przekonać jak zmienił się zakład na przestrzeni roku. Przy budynku posadzono dąb symbolizujący współpracę z partnerami z Niemiec. W trakcie uroczystości podziękowano wszystkim Instytucjom, darczyńcom, sponsorom, zleceniodawcom, mediom za pomoc merytoryczną, rzeczową i finansową oraz wsparcie, zaufanie i zlecanie pracy dla Zakładu Aktywności Zawodowej. Część artystyczna w wykonaniu uczestników WTZ Wieruszów i pracowników wzbudziła wiele zachwytu i gratulacji dla ich wykonawców. Symboliczne zdmuchnięcie świeczki na torcie było dopełnieniem uroczystości z najlepszymi życzeniami na kolejne lata.

Link do zdjęć