Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Ja też potrafię

Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc’’ od wielu lat jest organizatorem i realizatorem projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji ,,Być Razem’’, działający przy ulicy Sportowej 7 w Wieruszowie. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu wieruszowskiego. Do tej pory realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji, arteterapii oraz konsultacji z psychologiem.

            Od września bieżącego roku dzięki funduszom uzyskanym ze środków PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) ruszyła realizacja projektu ,,Ja też potrafię’’.  Pierwsze spotkanie z rodzicami odbyło się na początku września i było to spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.

            Zaplanowane w projekcie działania mają na celu poprawę stanu zdrowia, wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych, poprawę relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz zwiększenie samodzielności. W tym celu prowadzona będzie rehabilitacja ruchowa, arteterapia, terapia psychologiczna, pedagogiczna, społeczna oraz specjalistyczna w formie wyjazdów na basen do Ostrzeszowa, do groty solnej w Bralinie, hipoterapia oraz dogoterapia w Głazie.

            Projekt zakłada prowadzenie zajęć grupowych w poniedziałki oraz indywidualnych we wtorki w godzinach popołudniowych w zależności od potrzeb beneficjentów. Konieczność prowadzenia zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych podyktowana jest potrzebą korygowania deficytów występujących u naszych podopiecznych. Systematyczny udział w zaplanowanych w projekcie zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych wpłynie korzystnie na zdobywanie i utrwalania umiejętności, poprawę samodzielności, a tym samym zwiększy ich szansę na lepsze funkcjonowanie w środowisku.

Wyjazd na hipoterapię oraz dogoterapię zaplanowany jest pod koniec września. Przebieg realizacji projektu będzie można monitorować na naszej stronie.  

 

Galeria zdjęć