Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Twórczość Terapia Sukces

Osoby niepełnosprawne objęte różnymi formami terapii zaprezentowały swoje umiejętności manualne w ramach konkursu Twórczość-Terapia-Sukces.

Po raz XXI Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie były organizatorami w/w konkursu. Efektem podsumowującym konkurs, tak jak w poprzednich latach, jest zorganizowana wystawa obrazująca umiejętności plastyczne i manualne oraz efekty pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Zaprezentowane prace dostarczą zapewne oglądającym wielu artystycznych wrażeń i utwierdzą ich o niezaprzeczalnych możliwościach i umiejętnościach osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy mieszczącej się w holu Urzędu Miasta w Wieruszowie w dniach od 15 grudnia 2016 do 6 stycznia 2017 r.

Na tegoroczną edycję konkursu zostało nadesłanych wiele prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.

Wszyscy autorzy prac, opiekunowie oraz placówki realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały obdarowane nagrodami indywidualnymi i grupowymi. Dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie został wyświetlony film "Jak zostać kotem" w kinie "Słońce" w Wieruszowie.

Środki na realizację tego przedsięwzięcia organizatorzy pozyskali ze środków PFRON, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Przeznaczono też środki własne pochodzące z 1 % podatku przekazanego na Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie.

W imieniu organizatorów i beneficjentów projektu dziękujemy lokalnym mediom upowszechnianie informacji o umiejętnościach manualnych osób niepełnosprawnych a grantodawcom za udzieloną pomoc finansową i rzeczową na realizację tego przedsięwzięcia.

 

Link do galerii