Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Ulgi PFRON

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający określonej liczby osób niepełnosprawnych jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje jednak pewne ulgi.

 

Jedną z możliwości skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest współpraca z naszym Zakładem.

 

Co należy zrobić aby uzyskać odpis PFRON?

1. Dokonać zamówienia usługi lub produktu w ZAZ Wieruszów

2. Terminowo zapłacić faktury VAT (warunek ustawowy)

3. ZAZ Wieruszów ustala wskaźnik odpisu (po zakończeniu bieżącego miesiąca).

4. ZAZ Wieruszów wysyła do dnia 10 następnego miesiąca informację o wysokości obniżenia wpłat na PFRON. *

5. Zawartą w informacji kwotę obniżenia wpłat na PFRON firmy rozliczają przy składaniu deklaracji.

6. Przysługującą, a nie wykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na PFRON, firmy mogą rozliczyć przez okres 12 miesięcy.

 

* - W przypadku wydłużonego terminu płatności faktury informacja jest wysyłana po opłaceniu faktury.